subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Wzrost gospodarczy a kursy walut

Kurs waluty oznacza jej cenę wyrażoną w walucie obcej, a im silniejszy gospodarczo kraj, tym bardziej wartościowa jest jego waluta w stosunku do innych. Dobra sytuacja gospodarcza kraju przyciąga inwestorów, co wpływa na umocnienie waluty. W dłuższej perspektywie sytuacja może się zmieniać, a duża ilość waluty na rynkach zagranicznych obniży jej wartość. Przyjrzyjmy się tej zależności. Czym jest wzrost gospodarczy Wzrost gospodarczy danego kraju jest procesem powiększania produkcji dóbr i usług w danym kraju, w danym okresie. Mówiąc inaczej o wzroście gospodarczym możemy mówić wtedy, gdy w danym roku w kraju wyprodukowano więcej dóbr i usług niż w roku poprzednim. Termin wzrostu gospodarczego odnosimy zazwyczaj do gospodarki krajowej, ale może być również odnoszony do grupy krajów (np. Unia Europejska) lub do całej gospodarki światowej. Wzrost gospodarczy dotyczy tych elementów gospodarki, które można zmierzyć, np. wzrostu produkcji, dochodów czy zatrudnienia. Jak bogaty jest kraj Podstawowym miernikiem dochodu narodowego i miarą wielkości gospodarki jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). Na jego wysokość składa się suma dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w danym okresie (najczęściej w ciągu roku). PKB to suma czynników takich jak: bilans handlowy (różnica między importem a eksportem), wydatki przedsiębiorstw, wydatki rządowe, inwestycje oraz wydatki konsumpcyjne (ile i na co wydają...

Wzrost gospodarczy a kursy walut
opublikowany: Lip 1, 2019 | autor: sbart