subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Administracja – czy warto ją studiować?

Studia na kierunku administracja przybliżają wiedzę z zakresu prawa i administracji. To ciekawy kierunek dla osób, które interesują się zarządzaniem, polityką publiczną, czy organizacją pracy. Jedną z uczelni, która oferuje studia administracyjne na wysokim poziomie, jest szkoła wyższa w Pułtusku. Jak wyglądają studia na kierunku administracja i gdzie szukać po nich pracy?

Czego nauczysz się na administracji?

Administracja i podobne jej kierunki – zarządzanie, cyfryzacja i inne – pomagają studentom w wykształceniu pewnych konkretnych umiejętności, jak na przykład sumienna organizacja pracy własnej i cudzej, praca w grupie, czy zarządzanie czasem. Studenci nabędą także niezwykle ważną i potrzebną w tym fachu wiedzę o organizacjach administracyjnych.

Na studiach administracyjnych możemy spodziewać się między innymi przedmiotów takich jak: historia administracji, prawoznawstwo, prawo urzędnicze, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej czy konstytucyjny system organów państwowych i wiele, wiele innych. Są to, rzecz jasna, przedmioty przykładowe i mogą różnić się nieznacznie, w zależności od uczelni.

Gdzie studiować administrację? Jak wygląda struktura studiów?

Ciekawą ofertę posiada uczelnia w mieście Pułtusk. Szkoła wyższa – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – proponuje studentom trzyletnie studia I stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym z dwoma specjalizacjami do wyboru: administracja publiczna oraz administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ofercie pułtuskiej szkoły wyższej znajdują się również roczne studia podyplomowe z następującymi specjalizacjami:

  • administracja bezpieczeństwa informacyjnego,
  • administracja publiczna,
  • e-administracja,
  • kontrola i audyt w administracji publicznej,
  • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi.

Co po studiach?

Znalezienie pracy po studiach administracyjnych nie powinno stanowić zbyt wielkiego wyzwania. Ofert należy szukać na przykład w organizacjach rządowych i pozarządowych.

Absolwenci kierunku administracja będą mieli możliwość pracy na przykład w służbie cywilnej, gdzie ich zadaniem będzie w pełni bezstronne i maksymalnie profesjonalne wykonywanie zadań urzędniczych w różnorodnych organach administracji państwowej. Ważną cechą takiego pracownika jest totalna neutralność polityczna. Powinien on być również sumienny. Poprzez pracę w służbie cywilnej rozumiana jest na przykład posada w kancelarii premiera lub biurach poszczególnych ministerstw bądź komitetów rządowych czy urzędów – na przykład wojewódzkich. Dla osoby, która ukończyła studia administracyjne, praca znajdzie się również w urzędach: gmin, powiatów i marszałkowskich.

Jednym z kierunków, jakie można obrać po owych studiach, jest praca w biurach poselskich i partii politycznych. Możliwą opcją jest także posada w placówkach kulturalnych, a także instytucjach pozarządowych. Jedną z najczęściej obieranych ścieżek jest z kolei praca w dziale administracyjnym prywatnych przedsiębiorstw.