subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Czym się różni pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny niewiele się różnią. W praktyce różnic jest sporo. Jakich?

Kredyt hipoteczny – na mieszkanie

Zasadniczą cechą kredytu hipotecznego jest to, że bank udziela go na konkretny cel. Nie można zadecydować o jego przeznaczeniu. Za pieniądze otrzymane od banku trzeba kupić lokal mieszkaniowy lub inną nieruchomość. Więcej nawet – klient pożyczanych pieniędzy nawet nie ogląda – te są przelewane na konto sprzedającego.

dom - kredyt

Taka konstrukcja produktu finansowego ma wiele zalet. Kredyt hipoteczny jest przewidywalny. Wiadomo, na co jest udzielany, w związku z tym bank może skuteczniej kontrolować cały proces. Co więcej, ma pewność, że zabezpieczenie będzie zawsze na miejscu.

Pożyczka hipoteczna – na dowolny cel

Można jednak inaczej. Na rynku dostępna jest także pożyczka hipoteczna. Pozornie to niemal to samo, co kredyt hipoteczny. W praktyce coś zupełnie innego. Dlaczego? Ponieważ tego rodzaju finansowanie przyznawane jest niezależnie od tego, co klient chce za nie kupić. Po prostu bank przelewa pieniądze na jego rachunek.

Z punktu widzenia klienta takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze. Zamiast spowiadać się w banku ze wszystkich spraw związanych z transakcją kupna nieruchomości, po prostu dostaje pieniądze. Co więcej, może wydać, jak chcę.

Oba produkty – pod hipotekę

Co nie znaczy, że pożyczka hipoteczna nie jest zabezpieczona. Podobnie, jak kredyt hipoteczny zobowiązanie banku zostaje wpisane do księgi wieczystej nieruchomości należącej do klienta. Tyle, że o ile w przypadku kredytu nieruchomość tę klient dopiero nabywa, to pożyczkę hipoteczną można otrzymać pod zabezpieczenie tej nieruchomości, którą już się posiada.

Ta różnica sprawia, że pożyczka hipoteczna jest niedostępna dla tych klientów, którzy mieszkania albo domu nie mają. Z drugiej strony ze względu na swój nieco inny od kredytu charakter, pożyczka taka jest nieco droższa.

Pożyczka hipoteczna – wyższe oprocentowanie

Różnica w oprocentowaniu nie jest duża, jednak w perspektywie kilkudziesięciu lat może być znacząca. Faktem jest, że bank ma powody, dla których pożyczka hipoteczna może być oprocentowana wyżej niż kredyt.

oprocentowanie

Chodzi przede wszystkim o kontrolę przeznaczenia pieniędzy. W przypadku kredytu bank wie, że klient będzie spłacał zobowiązanie, ponieważ od tego zależy, czy ma gdzie mieszkać, czy też nie. W przypadku pożyczki może być już nieco inaczej.

Kredyt hipoteczny – mniejsza swoboda

Niższa cena, jaką należy zapłacić za kapitał uzyskany na kredyt hipoteczny wiąże się więc z mniejszą swobodą w dysponowaniu pieniędzmi. Przykładowo, bank może oczekiwać od klienta, że ten wpłaci jako zaliczkę wkład własny. Po czym odmówić udzielenia kredytu. W ten sposób kupujący mieszkanie traci swoje pieniądze, a bank zostaje czysty.

Zasadniczo jednak pożyczka hipoteczna to produkt, który służy finansowaniu innych zakupów niż nieruchomość. Niektórzy wykorzystują ją jako sposób na zdobycie środków finansowych na założenie firmy, inni chcą pomóc rodzinie. Jakby nie było, i tak trzeba ją spłacać