subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Forex – waluty główne i egzotyczne

Głównym przedmiotem handlu są na rynku Forex – waluty. Dzielą się one na te główne i egzotyczne. Od tego, które wybierzemy zależą nie tylko informacje, które musimy znaleźć, lecz także obierana strategia.

Każde państwo ma swoją walutę, czyli środek płatniczy, który obowiązuje na danym terenie. Ew. może to być wspólny środek płatniczy dla kilku krajów, na mocy pewnych ustaleń międzynarodowych, jak w przypadku waluty Unii Europejskiej.
Na rynku Forex waluty stanowią główny przedmiot handlu. Aby przeprowadzać transakcje, należy wybrać konkretną parę walut. I tak, waluty dzielą się na tym rynku na główne i egzotyczne. Na podział ich ma wpływ, jaki mają one na gospodarkę światową.

Dolar amerykański – najważniejsza waluta główna

Dolar amerykański stanowi najważniejszą walutę na Forex. Amerykańska gospodarka ma wpływ na większość gospodarek świata, a sam dolar należy do światowych walut rezerwowych. To waluta, której ufa większość państw i jest akceptowalny lepiej niż euro w niektórych miejscach świata, jak Azja, Ameryka Południowa czy Afryka. Poza tym zarówno popyt, jak i podaż na amerykańskie dolary przewyższa wszelkie zapotrzebowanie na inne waluty na świecie.

Umacnianie i osłabianie pozycji walut

Nie jest tak, że konkretna waluta się wzmacnia lub nie i jest to obiektywne wobec każdej innej. To by było niemożliwe, gdyż waluty mają różną wartość i każda z nich podlega własnym ruchom i wahaniom. Dlatego właśnie handluje się parami na Forex – waluty jedne występują zawsze wraz z innymi. I tym samym, jeżeli na przykład dolar amerykański się osłabi, to tylko względem jakiejś waluty, bo wobec innej może się wzmocnić – wszystko zależy z jaką walutą dochodzi do porównania.

Główne pary walut

Większość światowych inwestorów handluje właśnie walutami głównymi. To dlatego, że są one bardziej pewne i mniej podatne na nagłe i szybkie ruchy (duże spadki lub wielkie wzrosty), gdyż gospodarki ich krajów są stabilne. Handel na rynku Forex walutami głównymi wynosi aż 75 % wszystkich transakcji.

Główne pary walutowe na rynku Forex to:

 • EUR / USD,
 • USD / CHF,
 • USD / JPY,
 • USD / CAD,
 • GBP / USD,
 • NZD / USD,
 • AUD / USD.

Forex – waluty egzotyczne

Waluty krajów, których gospodarki nie mają wpływu na gospodarkę świata i są mniej popularne wśród międzynarodowych inwestorów, najczęściej są za to popularne lokalnie to są waluty egzotyczne. Charakteryzują się one także mniejszą płynnością i większym spreadem, czyli różnicą ceny sprzedaży i ceny kupna.

Oto kilka par walut egzotycznych:

 • USD / PLN,
 • EUR / PLN,
 • USD / HKD,
 • USD / NOK,
 • USD / MXN,
 • USD / TRY itd.