subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Formalności obowiązkowe przy zaciąganiu tzw. chwilówki

Deficyt w budżecie domowym można załatać z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Jednym z nich są tzw. chwilówki, czyli szybkie pożyczki gotówkowe zaciągane poza systemem bankowym. Ich cechą charakterystyczną jest uproszczenie do minimum wymaganych formalności. Jak skutecznie o nie wnioskować?

Po pierwsze wniosek

Zdecydowana większość firm pożyczkowych działających na polskim rynku finansowym prowadzi swoje witryny internetowe i udziela chwilówek online. Wystarczy więc, aby klient wybrał pożądaną ofertę i wypełnił wniosek przez internet. Wniosek ten jest traktowany albo jako rejestracja konta użytkownika w systemie, albo jako stricte wniosek o pożyczkę. W obu przypadkach po złożeniu wniosku pożyczkowego pracownicy firmy pożyczkowej lub algorytm programu sprawdza, czy dane wpisane w nim są poprawne, kompletne. Weryfikowane jest również to, czy wysokość zadeklarowanego dochodu miesięcznego i kosztów ponoszonych przez daną osobę składają się na odpowiednio wysoką zdolność kredytową.

Weryfikacja tożsamości

Z racji tego, że w sieci internetowej wielu oszustów może podszywać się pod inne osoby i zaciągać na ich dane pożyczki, firmy pożyczkowe opracowały system weryfikacji klientów. Najczęściej polega on na tym, że po złożeniu wniosku o pożyczkę klient proszony jest o wykonanie przelewu bankowego z konta zarejestrowanego na jego dane, na rachunek pożyczkodawcy. Jeśli dane z przelewu i z wniosku o pożyczkę są zgodne, oznacza to pomyślną weryfikację tożsamości klienta.

Podpisanie umowy pożyczkowej

W Polsce każda pożyczka i kredyt do kwoty 255 550 zł są traktowane jako kredyt konsumencki, dlatego wymagają zawarcia formalnej umowy pożyczkowej lub kredytowej.  Umowa pożyczki musi zawierać odpowiednie postanowienia, w tym zawierać:

  • wysokość całkowitej kwoty pożyczki,
  • wysokość całkowitych kosztów kredytu, wraz z oprocentowaniem, prowizjami i opłatami dodatkowymi,
  • tabelę opłat i prowizji,
  • harmonogram spłaty pożyczki,
  • możliwość dokonania przedterminowej spłaty,
  • możliwość odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy kredytu konsumenckiego.

Umowa pożyczki może być przesyłana do klienta pocztą mailową, tradycyjną lub kurierem. Klient powinien ją podpisać, ewentualnie zeskanować i przesłać do firmy pożyczkowej, celem dopełnienia tej ostatniej formalności.

Przed podpisaniem umowy pożyczki zawsze pożyczkobiorca powinien się z nią wnikliwie zapoznać. Jeśli jakiekolwiek jej postanowienia będą niejasne, musi rozwiać swoje wątpliwości u źródła. W przeciwnym wypadku w ogóle nie powinien podpisywać przedstawionej mu umowy pożyczkowej. Umowa pożyczki powinna być zawarta na piśmie zawsze wtedy, gdy jej kwota przekracza 500 zł. Jest to zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego. Umowa ustna obowiązuje dla pożyczek na niższe kwoty, choć i w takim przypadku można ją podpisać.