subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Kredyt mieszkaniowy – od czego zależy oprocentowanie?

Trudno powiedzieć, ile może kosztować hipotetyczny kredyt hipoteczny. Dlaczego? Oto zestaw odpowiedzi.

Istnieje wiele czynników wpływających na cenę kredytu mieszkaniowego. Od czego konkretnie zależy jego oprocentowanie?

Po części od RPP

W odczuciu wielu osób czynnikiem, który ma ogromny wpływ na wysokość oprocentowania kredytów mieszkaniowych jest Rada Polityki Pieniężnej. I słusznie. Bo bank kalkulując koszt, po jakim chce pożyczyć komuś pieniądze, musi brać pod uwagę właśnie ustalane przez to gremium stopy procentowe. Dopiero na ich bazie określa, ile dokładnie będzie kosztował kredyt mieszkaniowy.

kredyt hipoteczny

Jeśli więc Rada obniża stopy procentowe, kredyt mieszkaniowy jest tańszy. I odwrotnie, oprocentowanie idzie w górę wtedy, gdy podnoszone są stopy. Różnice mogą sięgać od kilkunastu do nawet kilkuset złotych.

Po części od marży banku

Do wysokości stopy procentowej bank dolicza sobie zwykle marżę. To jest zarobek, jaki powinien przynieść mu kredyt mieszkaniowy. Marża ustalana jest w zależności od wielu czynników. Bierze się więc pod uwagę sytuację ekonomiczną na świecie i w kraju, a także cele stawiane sobie przez zarząd banku.

Przykładowo, jeśli bank ma za dużo pieniędzy z lokat, będzie obniżał swoją marżę, chcąc udzielić adekwatnej liczby kredytów. I przeciwnie, jeśli okaże się, że ma w kasie za mało pieniędzy w stosunku do potrzeb, podniesie marże ograniczając akcję kredytową. W grę wchodzą oczywiście także inne czynniki. Łatwo jednak zaobserwować różnice w wysokości marży w różnych bankach.

Po części od sytuacji klienta

Swoje robi także sytuacja klienta. Bank dobrze prześwietla każdego, komu planuje udzielić kredyt mieszkaniowy. Bada jego dochody i zobowiązania, analizuje historię wcześniejszych spłat. W ten sposób buduje sobie wizerunek klienta, na podstawie którego określi czy w ogóle może pożyczyć mu pieniądze. A także – z jakim się to wiąże ryzykiem.

Im wyższe ryzyko, tym wyższe oprocentowanie. Z tego względu oferty banku dla różnych klientów mogą się różnić. Dochodzi do tego jeszcze jeden element – banki uzależniają często część opłat od posiadania choćby konta w danej instytucji finansowej. Kto je ma, ten zapłaci mniej.

mieszkania

Po części od wysokości kredytu

Liczy się także wysokość kredytu. Ponieważ niektóre czynności związane z jego udzieleniem są czasochłonne oraz kosztowne, banki udzielają czasem kredytów na wyższe sumy z mniejszym oprocentowaniem. Wiąże się to z tym, że w takiej sytuacji mogą zarobić tyle samo, ale mniejszym nakładem sił i środków.

Po części od rodzaju kredytu

Duże znaczenie ma też rodzaj pożyczki. Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony nieruchomością jest tańszy niż pożyczka hipoteczna, a ta – niż pożyczka gotówkowa. Z kolei kredyt mieszkaniowy, który spłacany jest w ratach równych, będzie w ostateczności droższy niż ten w ratach malejących (choć może się wydawać, że jest odwrotnie). Wiele zależy od indywidualnego przypadku, dlatego tak trudno z góry określić, ile będzie kosztował hipotetyczny kredyt hipoteczny.