subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Kto może reprezentować firmę przed sądem?

W działalności firmy zdarzają się sprawy, związane z postępowaniem karno-skarbowym. Nie należą one do najłatwiejszych, łączą bowiem w sobie elementy podatkowe z aspektami odpowiedzialności karnej. Dostarczają też niemało stresu samym przedsiębiorcom. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą specjaliści, na co dzień zajmujący się sprawami tego typu w sposób kompleksowy – łącznie z reprezentowaniem firmy przed sądem.

Postępowanie karno-skarbowe

O postępowaniu karno-skarbowym decyduje prawo, które powstało w celu ochrony systemu fiskalnego państwa.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, adwokat z firmy Marshal Lion, która udziela firmom wsparcia i pomocy podczas toczących się wobec nich postępowań karno-skarbowych: „Prawo karno-skarbowe w zamyśle ustawodawców ma zapobiegać różnego rodzaju nadużyciom względem skarbu i tym samym zapewniać płynny dopływ środków finansowych do budżetu państwa. Podczas prowadzenia działalności zdarzają się jednak sytuacje, w których dochodzi do złamania jednego lub kilku z jego paragrafów”.

W takich sytuacjach konieczna jest pomoc i fachowe wsparcie. Jak już wcześniej wspominaliśmy, sprawy tego typu należą do szczególnie trudnych, gdyż łączą elementy podatkowe z aspektami odpowiedzialności karnej. Jednakże doświadczeni prawnicy, posiadający wszechstronną i aktualną wiedzę, udzielą wsparcia na najwyższym poziomie – na każdym z etapów sprawy. Profesjonalne firmy zapewniają przedsiębiorcom, zagrożonym odpowiedzialnością karno-skarbową kompleksową obsługę prawną – począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, na reprezentacji firmy przed sądem karnym skończywszy.

Jaki jest dokładny zakres tego typu usług?

Firmy, oferujące pomoc i wsparcie w postępowaniu karno-skarbowym, zajmują się sprawami z zakresu zarówno przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym i celnym, jak i zasad nawiązujących do zagranicznego obrotu usługami i towarami.

Profesjonalne firmy – na każdym z etapów postępowania – towarzyszą przedsiębiorcom i służą im rzetelnymi poradami prawnymi. Sporządzają środki zaskarżenia, nadzwyczajne środki zaskarżenia oraz odpowiednie opinie prawne. Ponadto, o czym już wspominaliśmy wyżej – reprezentują oskarżonych przed właściwym sądem.

Czy warto korzystać z takich usług?

Dla nas odpowiedź na to pytanie jest prosta. Z informacji, jakie przytaczaliśmy wyżej, jasno wynika, że taka pomoc i wsparcie doświadczonych w prawie karno-skarbowym fachowców jest dla firm niezwykle korzystna.

Jak pokazuje doświadczenie, przedsiębiorcy, reprezentowani przed sądem przez takich przedstawicieli, przechodzą przez proces postępowania nie tracąc swojego cennego czasu na zbędne działania i formalności oraz oszczędzają sobie niepotrzebnego stresu. Przede wszystkim zaś pomoc i wsparcie odpowiednich fachowców gwarantuje im wysoką efektywność i skuteczność wyników toczących się wobec nich postępowań.