subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Kto odpowiada za zarządzanie centrami handlowymi?

Centra handlowe należą do specyficznego rodzaju nieruchomości komercyjnych. Ich funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na najmie lokali, często wielkopowierzchniowych, przeznaczonych na cele komercyjne – głównie są to sklepy, markety oraz punkty usługowe. Sprawne zarządzanie centrum handlowym to zatem skomplikowane zadanie, które najczęściej powierzane jest profesjonalnym zarządcom nieruchomości komercyjnych.

Kim jest zarządca nieruchomości komercyjnych?

Zarządca nieruchomości komercyjnych – w tym również centrów handlowych – to osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie danego obiektu, a także za jego kondycję finansową. Działając w porozumieniu z inwestorem czy właścicielem nieruchomości, zarządca sprawuje pieczę nad budynkiem, dbając o utrzymanie go w dobrym stanie i decydując o kwestiach finansowych oraz kluczowych inwestycjach. To właśnie zarządca zajmuje się gospodarką ekonomiczną danego obiektu, planując wydatki, szacując ryzyko inwestycyjne i prognozując zyski, a także sporządzając oraz wdrażając plany finansowe.

„Warto przy tym zaznaczyć, że zarządzanie centrum handlowym wymaga interdyscyplinarnych działań oraz bogatej wiedzy nie tylko z dziedziny ekonomii, ale również marketingu oraz prawa. – Dodaje przedstawiciel firmy NAI Estate Fellows, której specjalnością jest zarządzanie nieruchomościami. – Niezbędna jest tu również dobra znajomość lokalnego rynku, która pozwoli na zwiększenie konkurencyjności danego obiektu”.

Wszystko to pozwala na opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie strategii prowadzącej do optymalizacji kosztów powierzchni i podnoszenia wartości nieruchomości komercyjnej.

Zadania zarządcy centrum handlowym

Czym dokładnie zajmuje się zarządca nieruchomości komercyjnych? Kompleksowe zarządzanie centrum handlowym to z dbanie o jego prawidłowe funkcjonowanie, tworzenie pozytywnego wizerunku obiektu i zapewnienie płynności finansowej. Podstawowe elementy zarządzania centrami handlowymi to:

  • Obsługa nieruchomości – prowadzenie dokumentacji, podtrzymywanie relacji z dostawcami mediów oraz najemcami, dbałość o status prawny i stan techniczny centrum handlowego, organizacja przeglądów, napraw i remontów;
  • Kreowanie wizerunku – uzyskanie przewagi na rynku poprzez wdrożenie strategii marketingowej w celu przyciągnięcia najemców i klientów centrum handlowego;
  • Zarządzanie finansami – budżetowanie, optymalizacja kosztów, ustalanie wysokości czynszu, monitorowanie księgowości.

W obliczu tak szeroko zakrojonych działań, jakich wymaga sprawne zarządzanie centrami handlowymi, nie dziwi fakt, iż coraz więcej właścicieli nieruchomości komercyjnych podejmuje współpracę z profesjonalnymi zarządcami.