subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Lokaty – od czego zależy oprocentowanie

Może się wydawać, że oprocentowanie lokaty zależy przede wszystkim od widzimisię banku. Tak jednak nie jest. Stoi za tym pewien mechanizm. Jaki?

Banki rządzą się swoimi prawami. Jednak jedno prawo odnosi się do nich tak samo, jak i do innych przedsiębiorstw – muszą zarabiać. Co z tego wynika dla lokat?

Po pierwsze: od potrzeb banku

Nie można patrzeć na lokaty w oderwaniu od zasad działania instytucji finansowej takiej, jaką jest bank. W skrócie: chodzi o to, że bank zarabia na udzielaniu pożyczek i kredytów. Aby jednak mógł to robić, potrzebuje pieniędzy. Pieniądze te może zdobyć na rynku, oferując ludziom i firmom lokaty bankowe. Co z tego wynika dla naszych rozważań dotyczących wysokości oprocentowania lokaty?

lokata - procent

Przede wszystkim to, że jeśli bank będzie potrzebował więcej pieniędzy, zacznie oferować korzystniejsze warunki lokat. Im wyższe oprocentowanie, tym ludzie chętniej będą przynosić do instytucji finansowej pieniądze.

Po drugie: od konkurencji o pieniądze

Inna sprawa, że wiele zależy od tego, co oferują pozostałe banki. Może się zdarzyć, że tylko jeden będzie w większej potrzebie. Wówczas lokaty w tym banku mogą być oprocentowane nieco wyżej, jednak na specjalnie dobre warunki nie ma co liczyć. Większość banków uważnie podgląda konkurencję. Wszystko po to, żeby nie przepłacić.

Co z tego wynika? Przede wszystkim to, że gdy zaczyna się polowanie na pieniądze klientów, wszystkie banki walczą o nie jednocześnie. Taka sytuacja miała miejsce w Polsce kilka razy w ostatnich latach. W ciągu kilku tygodniu oprocentowanie lokat poszło w górę kilkakrotnie, dobijając do poziomu nawet 8 proc. w skali roku. Takie lokaty siłą rzeczy cieszyły się powodzeniem, co sprawiło, że potrzeby banków zostały szybko zaspokojone i wszystko wróciło do normy.

Po trzecie: od stropy procentowej

Tym, co wpływa na wysokość oprocentowania lokaty jest także stopa procentowa. Tyle, że zależność tak jest inna niż w przypadku kredytów czy pożyczek. Chodzi o to, że bank może – zamiast szukać pieniędzy u klientów – pożyczyć je z banku centralnego. Jeśli stopy procentowe są niskie, będzie wolał zrobić właśnie tak.

słoik z monetami

W związku z tym lokaty będą oprocentowane niżej. Wszystko dlatego, że przy niskich stopach procentowych dostęp do pieniędzy jest łatwiejszy i bank może skupić się na tych działaniach, które przynoszą mu dochody.

Po czwarte: od rodzaju i długości lokaty

Są jeszcze inne czynniki wpływające na oprocentowanie. To na przykład długość lokaty. Z pewnością każdy z nas przeglądając oferty zauważył, że im dłuższy jest okres, na który złoży pieniądze w banku, tym lepsze oprocentowanie dostanie. Podobnie jest w przypadku wyboru rodzaju lokaty. Lepiej oprocentowane są te, których nie można zerwać.

Dlaczego tak się dzieje? Bank, który pożycza pieniądze, ma zobowiązanie wobec klienta. Jeśli ten zdecyduje się wypłacić pieniądze, musi je dostać. Z drugiej strony wpływy z udzielanych kredytów są systematyczne, ale ograniczone. To sprawia, że korzystniejszą sytuacją dla banku jest posiadanie lokat długoterminowych, których nie można bezkarnie zerwać.