subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Lokaty strukturyzowane – na co uważać?

Istnieje kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę kupując lokaty strukturyzowane. Oto one. W telegraficznym skrócie.

Cechą charakterystyczną produktów takich, jak lokaty strukturyzowane, jest to, że aby instytucja finansowa wypłaciła klientowi zysk, muszą zostać spełnione określone warunki. Przykładowo, cena platyny nie może spaść poniżej określonego poziomu. Nie może też przekroczyć poziomu maksymalnego. Od tego, jak te poziomy są ustawione zależy, ile zarobi w ostatecznym rozrachunku klient.

oszczędzanie pieniędzy

Warunki do spełnienia

Warto dobrze przeanalizować różne warianty. Dlaczego? Bo najczęściej w reklamie widzimy jednie najwyższy możliwy do osiągnięcia zysk. Dopiero w prospekcie, który mało kto czyta, możemy znaleźć informację o tym, że jeśli kurs wzrośnie powyżej założonego poziomu, zysk jest dużo niższy. A kiedy będzie niższy, zysku nie ma wcale.

Dla klienta wynika z tego bardzo ważna przesłanka: lokaty strukturyzowane mogą dać zarobić, jednak w dużej liczbie przypadków zarobek ten jest czysto iluzoryczny.

Dane z przeszłości to dane… z przeszłości

W tym miejscu sprzedający lokaty strukturyzowane często podpierają się danymi historycznymi. Pokazują, w jaki sposób kształtował się kurs naszej przykładowej platyny w przeszłości. Przekonują, że na tej podstawie można wyciągnąć konkretne wnioski dotyczące zachowania kursu w przyszłości.

Problem jest taki, że dane historyczne mają przede wszystkim znaczenie historyczne. Sam wykres nie pokaże na przykład kontekstu, w jakim miał miejsce gwałtowny wzrost kursu. Jeśli klient nie wie, że – przykładowo – na danym rynku miała miejsce bańka spekulacyjna, może przyjąć za pewnik, że ceny będą rosły. Podczas, gdy z jakiegoś niespodziewanego powodu stanie się inaczej.

Dodatkowe obostrzenia

Inna sprawa to dodatkowe obostrzenia związane z wypłatą środków zgromadzonych na czymś takim, jak lokaty strukturyzowane. Regulaminy instytucji finansowych są dość szczegółowe i obejmują wiele różnych przypadków. Dajmy na to, śmierć właściciela lokaty. Co dzieje się wówczas?

Zdarzają się przypadki regulaminów skonstruowanych w taki sposób, że spadkobiercy dostają jedynie część wpłaconych przez inwestora środków. Reszta przepada na rzecz funduszu. Z tego względu należy dokładnie wczytywać się we wszystko, co podsuwane jest nam do podpisania. Ze szczególnym uwzględnieniem tego, co napisano drobnym druczkiem.

Opłaty i prowizje

Na szczęście coraz częściej istotne informacje muszą być podane w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do ich znaczenia. Tak jest z opłatami i prowizjami. Lokaty strukturyzowane, w przeciwieństwie do tych bankowych, to produkty, które wymagają wniesienia opłaty za zarządzanie. Instytucja finansowa pobiera sobie także prowizję.

opłaty

Co z tego wynika? Tyle, że może się zdarzyć, że opłaty tego rodzaju zjedzą cały zysk związany z założeniem lokaty. Zamiast ochrony kapitału klienta, będzie więc ochrona kapitału banku. Bo, pamiętajmy, w całym tym interesie liczy się przede wszystkim to, żeby zarobiła instytucja finansowa. Lokaty strukturyzowane nie są wyjątkiem.