subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Mapa biznesu – analizy przestrzenne w organizacji

Dobry biznes to nie kwestia przypadku, szczęścia bądź dobrze przygotowanego start-up’u. Dobry biznes warunkowany jest przede wszystkim wiedzą o potencjalnym kliencie, jego potrzebach, ewaluacji oczekiwań w perspektywie czasowej. Niejednokrotnie entuzjaści swojego pomysłu, skądinąd rewelacyjnego, przegrywają i tracą, co okazuje się być konsekwencją braku wiedzy przy nadmiernym zapale.

Topograficzne uwarunkowania sukcesu!

Mapa przestrzenna, lokalizacja i jej specyfika okazują się niejednokrotnie kluczowe dla powodzenia inicjatywy. Warto zatem zastanowić się kto i w jakich warunkach funkcjonuje w okolicy, która ma stać się docelowym miejscem prowadzenia przedsięwzięcia. Intuicja w tej materii wydaje się zupełnie nieuzasadniona, należy skorzystać z doświadczenia, wiedzy i eksperckich narzędzi umożliwiających podjęcie strategicznych decyzji już na początku biznesowej drogi. Ponadto należy pamiętać, że podobnie jak biznes, zmienia się również jego otoczenie, nieustanny rozwój infrastruktury, modelowanie przestrzeni, rozwój konkurencji wymuszają systematyczną kontrolę informacji geomarketingowych.

System Informacji Geograficznej

System Informacji Geograficznej umożliwia zbieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację wyników przy zastosowaniu właściwych metod i wysokospecjalistycznych narzędzi. Wykorzystanie tych informacji w biznesie określamy jako geomarketing. Uzasadnienie dla docenienia jego znaczenia winno pojawić się już w momencie wprowadzania marki bądź produktu na rynek. Następnie istotne jest jego wykorzystanie z ukierunkowaniem na różnorodną kryterialność np. potrzeb detalicznych klienta, potencjału nabywczego, logistyki bądź ekologii przestrzeni.

Profesjonalne analizy przestrzenne.

Dla wypracowania właściwych analiz i co ważniejsze wyciągnięcia odpowiednich wniosków warto skorzystać z usług ekspertów. Rynek GIS w Polsce nadal jest rynkiem niezapełnionym, o ogromnym potencjale, rozwijającym się merytorycznie, organizacyjnie i technologicznie. Niemniej jednak świadczone usługi osiągają bardzo wysoki standard, opierają się na rzetelnych danych, do których dostęp jest dziś zdecydowanie łatwiejszy, wykorzystują coraz to bardziej zaawansowane technologie, chociażby popularne dziś geokodowanie.

Działaj na mapie.

Korzystanie z narzędzi i możliwości analizy przestrzennej dla organizacji wydaje się być dziś koniecznością, niezbędną inwestycją, której opłacalność dostrzeżemy w kliencie, rozwojowi marki, promocji produktu. Początkiem zawsze jest pomysł, realizacją – właściwa przestrzeń.