subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Metody inwestowania na giełdzie

Każdy potencjalny użytkownik giełdy musisz zdać sobie sprawę, że tego rodzaju forma zarabiania pieniędzy obarczona jest dużym ryzykiem. Sytuacja rynkowa zależna jest od gospodarki, jak również polityki światowej. Praktycznie wszystkie aktywa dostępne na rynku giełdowym w zależności od pewnych czynników. Akcje spółek oraz ich ceny zależą od kondycji finansowej spółki oraz gospodarki kraju, a na przykład ceny towarów takich jak kawa czy zboża zależą często od uwarunkowań geograficznych i meteorologicznych. Należy zatem zdać sobie sprawę z tego, że aby dobrze ocenić przyszły ruch cen jakiegokolwiek waloru, musimy wziąć pod uwagę naprawdę wiele czynników, czasami nawet takich, które na pierwszy rzut oka wydawałoby się abstrakcyjne.

gieldaNa giełdzie rozróżnia się głównie dwie metody inwestowania, które zależne są od okresu na jaki chcemy zamrozić pieniądze. Inwestowanie krótkoterminowe inaczej nazywane jest spekulacyjnym. Polega ono na nieustannym obserwowaniu rynku i szybkim reagowaniu na zmiany cen. Inwestowanie długoterminowe związane jest z przekonaniem, że dana firma, towar czy choćby waluta, w długim okresie będzie przynosić na zysk. Przy tego rodzaju inwestycji Możemy również liczyć na tak zwane dywidendy, czyli otrzymywanie corocznej premii z tytułu posiadania najczęściej akcji danej spółki giełdowej. Jeżeli kondycja finansowa danego przedsiębiorstwa jest dobra, to jej zarząd często wypłaca dodatkowe środki swoim akcjonariuszom.

Wracając do inwestycji krótkoterminowych, należy także wspomnieć o nowej gałęzi, którą niebywale jest rynek opcji binarnych. Na rynku pojawiły się firmy, które posiadają platformy umożliwiające inwestowanie w akcję, waluty, towary oraz indeksy giełdowe. Różnica pomiędzy klasycznym sposoby inwestowania, a robieniem tego za pośrednictwem platformy opcji binarnych jest taka, że w tej drugiej nie musimy posiadać pieniędzy na zakup całego pakietu danego waloru. Innymi słowy, nie jest wymagane fizyczne kupowanie danej akcji, by zarobić na wzroście lub spadku jej ceny. Przy wykorzystaniu opcji binarnych wykupujemy jedynie możliwość zrealizowania premii, jeżeli w danym okresie (czas wygaśnięcia opcji) cena naszego waloru zmieniła się w taki sposób w jaki przewidywaliśmy (wzrosła lub spadła).

Premia taka zwykle opiewa na kwotę czy też wartość około 80%. Jeżeli zatem stwierdzimy, że dzięki naszej przeprowadzonej analizie, kurs konkretnej waluty wzrośnie wyciągu następnych kilku dni lub nawet godzin, to gdy faktycznie tak się stanie otrzymujemy zysk na wyżej wymienionym poziomie. Jeśli natomiast sytuacja będzie odwrotna, czyli kurs akcji podążył w przeciwnym kierunku do przewidywanego, to tracimy środki poświęcone na tą inwestycję. Na świecie jest to coraz bardziej popularna metoda inwestycji, ponieważ nie wymaga ona ogromnych nakładów finansowych oraz jest dostępna praktycznie dla każdego człowieka bo wymaga jedynie zalogowania się na platformę za pomocą komputera lub telefonu komórkowego z jakiegokolwiek miejsca na świecie.