subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Opodatkowanie kantorów

Prowadzenie kantoru wymiany walut to dosyć dobry i opłacalny biznes, jednakże trzeba się do niego zabierać z głową.

Zwłaszcza jeżeli myślimy o internetowym punkcie wymiany walut, to powinniśmy szczególnie zaopatrzyć się w konieczną wiedzę. Kwestia opodatkowania takiej działalności to jedna z trudniejszych spraw, o którą trzeba się niestety zatroszczyć. Poniżej prezentujemy garść informacji, które mogą być przydatne dla początkującego przedsiębiorcy.

Działalność kantorowa jest regulowana w myśl odpowiednich przepisów, które dotyczą swobody działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej. Taki rejestr jest prowadzony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, zaś sam wpis jest dokonywany na wniosek podmiotu zainteresowanego. Kantor może otworzyć każda osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe lub za przestępstwo popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowej bądź osobistej. Działalność kantorową może również wykonywać osoba prawna oraz spółka, które nie posiada osobowości prawnej, gdzie żaden członek lub wspólnik nie był skazany za wymienionej wyżej przestępstwo.

Jeżeli na podmiocie nie spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, to ma on prawo do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W przypadku, kiedy istnieje takie zobowiązanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych i wiąże się ono z przekroczeniem limitu równowartości w polskiej walucie 1 200 000 euro, to wtedy na potrzeby określania tego progu bierze się pod uwagę przychód, którym będzie wartość walut w cenie sprzedaży. Osoby fizyczne prowadzące kantor mogą skorzystać tylko i wyłącznie z opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatku liniowego. Nie przysługuje im prawo do skorzystania z ryczałtu czy karty podatkowej. Jeżeli chodzi o podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mają wyboru, gdyż uzyskany dochód musi być opodatkowany kwotą w wysokości 19%.

Wymiana walut może być całkiem dobrym pomysłem na biznes, lecz bez dobrej znajomości prawa podatkowego może być bardzo ciężko. Wobec tego, jeżeli decydujemy się na taki  krok, to warto wszystko przemyśleć kilka razy lub udać się po poradę do fachowców, którzy pomogą nam w kwestiach prawnych, abyśmy mogli spać spokojnie.