subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Pełna księgowość, czyli jak zadbać o finanse w firmie

Sukces firmy wiąże się bezpośrednio z jej finansami – właśnie dlatego kluczowe jest zapewnienie jej najlepszych rozwiązań, które pozwalają na prowadzenie pełnej księgowości. System ten zapewnia pełną przejrzystość danych, ale wymaga też większej pracy i dokładności. Co trzeba o nim wiedzieć, żeby w pełni zrozumieć jego funkcjonalność?

Co oznacza prowadzenie pełnej księgowości?

Ten sposób księgowania nie pozwala na przypadkowe pominięcie żadnej transakcji, którą przeprowadziła firma. Ustawodawca zaznacza, że każda z nich, bez względu na sumę na jaką opiewa, musi być ewidencjonowana na dwóch kontach (reguła podwójnego zapisu). Ten zapis powoduje, że każda instytucja, która korzysta z pełnej księgowości, powinna przygotować swój własny plan kont. Samodzielne wykonanie tego zadania może być trudne, dlatego w tym celu przydatny będzie program do pełnej księgowości, który opracuje szczegółowy schemat, uwzględniając konta syntetyczne i analityczne.

Zalety systemu

Pełna księgowość to dodatkowe obowiązki, które mogą jednak przynieść firmie wymierne korzyści. Jej prowadzenie pociąga za sobą konieczność opracowania dokładnych zasad, które jasno określają, w jaki sposób mają być sporządzane wszelkie zapisy księgowe. Ponadto, pełna księgowość pozwala na przejrzystą ewidencję przychodów i wydatków, co z kolei ułatwia inwentaryzację majątku. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych również może okazać się przydatny – firma będzie mogła na ich podstawie określić, jakie działania przynoszą zyski i ustalić plan pracy na nadchodzący okres rozliczeniowy.

Program do pełnej księgowości – pomoc w zarządzaniu rachunkowością

Prowadzenie pełnej księgowości nie jest skomplikowane, o ile firma korzysta z odpowiednich narzędzi. Najlepiej znaleźć program do pełnej księgowości, który będzie można dostosować do specyficznych wymagań danej branży. Każdy użytkownik powinien móc ustawić w nim takie funkcje, które uzna za przydatne dla swojej pracy. Należy do nich m.in. walidacja dokumentów, łączenie kont z określonymi wcześniej kontrahentami czy indywidualizacja faktury poprzez zamieszczenie na niej logotypu firmy lub innego znaku graficznego. Poza tym, skuteczny system umożliwia przedstawianie danych za pomocą wykresów. Program do pełnej księgowości powinien zautomatyzować pracę w dziale księgowości i samodzielnie wykonywać przelewy, bazując na informacjach o niezapłaconych fakturach.

Podmioty gospodarcze, które dopiero zaczynają stosować pełną księgowość, na pewno szybko zauważą, że pomaga ona zarządzać finansami,  a co za tym idzie, ułatwia planowanie przyszłych działań. Z pomocą profesjonalnego programu do pełnej księgowości, dział rachunkowości będzie działał efektywniej, a ryzyko popełnienia błędu w obliczeniach stanie się minimalne.

Na stronie http://www.yuma.pl/produkty/program-pelna-ksiegowosc umieszczono więcej informacji, które dokładnie opisują, co wiąże się z prowadzeniem pełnej księgowości.