subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Sposoby oznakowania dróg

Oznakowanie dróg jest istotne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Standardowo oznakowanie dzielimy na poziome i pionowe. Poziomym oznakowaniem będzie wszystko to, co namalowane na jezdni lub zamontowane w jej nawierzchni. Znaki pionowe to wszystkie te, które znajdują się na wysokości wzroku lub wyżej. Przykładem mogą być znaki montowane na przydrożnych słupkach.

Sposoby oznakowania dróg są regulowane prawnie. Znaki drogowe informujące o przepisach obowiązujących na trasie muszą być w odpowiednim kształcie i kolorze. Ujednolicone są także tablice z nazwami miejscowości. Nieco większą swobodą cieszą się ulicowskazy i tabliczki informacyjne z mapami miejskimi. Poza tym sposoby oznakowania dróg podlegają ścisłym regułom i podziałom. 

Pionowe znaki drogowe

Oznakowanie pionowe zapewnia bezpieczne i komfortowe poruszanie się po drogach. Znaki drogowe dzielimy standardowo na:

  • informacyjne,
  • zakazu,
  • nakazu,

Do tego dochodzą znaki przed przejazdami kolejowymi, znaki uzupełniające, znaki kierunku i miejscowości oraz tablice drogowe. Korzystamy z nich automatycznie, o ile znamy ich znaczenie. Tego uczymy się na kursach prawa jazdy na pojazdy mechaniczne.

– „Przepisy prawa mówią o tym, że znaki drogowe muszą być widoczne i czytelne. Najlepiej, jeśli są wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminium. Lico znaku powinno być pokryte folią odblaskową, aby zwiększać widoczność w ciemności. Znaki nie powinny mieć ostrych krawędzi. Powinny być zabezpieczone przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi” – informuje ekspert z firmy Andros-Reda.

Znaki montowane są na słupkach przydrożnych lub już istniejących słupach, latarniach czy innych elementach konstrukcji przydrożnej. Pionowe oznakowanie dróg to ułatwiające poruszanie się po mieście ulicowskazy, a także tabliczki wskazujące dojazd do poszczególnych posesji na wsiach. Oprócz głównych dróg znakuje się te wewnętrzne – parkingi, drogi osiedlowe. Stosuje się na nich podobne oznakowanie, co na drogach głównych. Tak jest czytelnie. Za pomocą znaków pionowych w ciekawy sposób oznakowane są wjazdy do województw i niektórych gmin.

 

Poziome znaki drogowe

Są to np. linie dzielące jezdnię i informujące o możliwości zmiany pasa, np. przy manewrze wyprzedzania. Pomocne dla kierowców są linie wyznaczające pobocze. Na tych często montowane są odblaskowe kocie oczka, które widać w ciemności. Namalowane na jezdni strzałki informują o dalszym kierunku jazdy. Coraz częściej na drogach malowane są odblaskowe znaki ostrzegawcze, np. przy przejściach dla pieszych znajdujących się w pobliżu szkół. Znakami poziomymi wyznaczane są trasy rowerowe. Białe pasy, tzw. zebra wyznacza przejścia dla pieszych. Te ze względów bezpieczeństwa muszą być oznakowane podwójnie – znakami poziomymi i pionowymi. Linie namalowane w kolorze białym oznaczają trwały porządek ruchu. W trakcie remontu dróg rysowane są linie w kolorze pomarańczowym. Linie namalowane odpowiednimi farbami dłużej są widoczne i nie ścierają się szybko.