subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Opodatkowanie kantorów

Prowadzenie kantoru wymiany walut to dosyć dobry i opłacalny biznes, jednakże trzeba się do niego zabierać z głową. Zwłaszcza jeżeli myślimy o internetowym punkcie wymiany walut, to powinniśmy szczególnie zaopatrzyć się w konieczną wiedzę. Kwestia opodatkowania takiej działalności to jedna z trudniejszych spraw, o którą trzeba się niestety zatroszczyć. Poniżej prezentujemy garść informacji, które mogą być przydatne dla początkującego przedsiębiorcy. Działalność kantorowa jest regulowana w myśl odpowiednich przepisów, które dotyczą swobody działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej. Taki rejestr jest prowadzony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, zaś sam wpis jest dokonywany na wniosek podmiotu zainteresowanego. Kantor może otworzyć każda osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe lub za przestępstwo popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowej bądź osobistej. Działalność kantorową może również wykonywać osoba prawna oraz spółka, które nie posiada osobowości prawnej, gdzie żaden członek lub wspólnik nie był skazany za wymienionej wyżej przestępstwo. Jeżeli na podmiocie nie spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, to ma on prawo do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W przypadku, kiedy istnieje takie zobowiązanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych i wiąże się ono z przekroczeniem limitu...

Opodatkowanie kantorów
opublikowany: Maj 26, 2016 | autor: admin

Polisy OC – dlaczego warto porównywać...

Polisa OC (odpowiedzialności cywilnej) jest w naszym kraju obowiązkowa. Oznacza to, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego powinien ją wykupić. Bez względu na to, czy regularnie korzysta z pojazdu, czy jeździ samochodem jedynie sporadycznie lub z jakichkolwiek przyczyn nie uruchamia go wcale. Kary za brak ważnej polisy ubezpieczenia cywilnego są bardzo dotkliwe i mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Jak działa ubezpieczenie OC? Ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń drogowych. Wykupując polisę to nie Ty jako sprawca, a Twój ubezpieczyciel sfinansuje koszty naprawy auta osoby poszkodowanej. Wymóg posiadania OC pojazdu daje więc poczucie bezpieczeństwa zarówno kierowcom jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. Warto wiedzieć, że Ty, jako winowajca będziesz zmuszony pokryć koszty naprawy swojego samochodu na własną rękę. Jako, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jego zakres w przypadku wszystkich firm ubezpieczeniowych jest taki sam. Jego szczegółową definicję oraz zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wraz z późniejszymi zmianami. Taki sam zakres, inne ceny Jeśli planujesz wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC musisz wiedzieć, że bez względu na fakt, że zakres polisy pozostaje taki sam, w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej...

Polisy OC – dlaczego warto porównywać oferty poszczególnych ubezpieczycieli?
opublikowany: Maj 18, 2016 | autor: admin