subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Administracja – czy warto ją studiowa...

Studia na kierunku administracja przybliżają wiedzę z zakresu prawa i administracji. To ciekawy kierunek dla osób, które interesują się zarządzaniem, polityką publiczną, czy organizacją pracy. Jedną z uczelni, która oferuje studia administracyjne na wysokim poziomie, jest szkoła wyższa w Pułtusku. Jak wyglądają studia na kierunku administracja i gdzie szukać po nich pracy? Czego nauczysz się na administracji? Administracja i podobne jej kierunki – zarządzanie, cyfryzacja i inne – pomagają studentom w wykształceniu pewnych konkretnych umiejętności, jak na przykład sumienna organizacja pracy własnej i cudzej, praca w grupie, czy zarządzanie czasem. Studenci nabędą także niezwykle ważną i potrzebną w tym fachu wiedzę o organizacjach administracyjnych. Na studiach administracyjnych możemy spodziewać się między innymi przedmiotów takich jak: historia administracji, prawoznawstwo, prawo urzędnicze, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej czy konstytucyjny system organów państwowych i wiele, wiele innych. Są to, rzecz jasna, przedmioty przykładowe i mogą różnić się nieznacznie, w zależności od uczelni. Gdzie studiować administrację? Jak wygląda struktura studiów? Ciekawą ofertę posiada uczelnia w mieście Pułtusk. Szkoła wyższa – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – proponuje studentom trzyletnie studia I stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym z dwoma specjalizacjami do...

Administracja – czy warto ją studiować?
opublikowany: Mar 27, 2020 | autor: sbart