subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Kredyty i pożyczki na start

Ofert kredytowych dla startujących firm nie jest jeszcze co prawda zbyt wiele, ale w obliczu tego, co było dostępne na rynku jeszcze rok czy dwa lata temu, to sytuacja wygląda znacznie bardziej optymistyczne. Całkiem niedawno niemalże niemożliwym było otrzymanie kredytu na rozpoczęcie działalności albo na firmę funkcjonującą zaledwie kilka miesięcy. W chwili obecnej kilka banków oraz sporo pozabankowych firm pożyczkowych stwarza takie możliwości: choćby Idea Bank SA, iwoca czy BIZ Bank.

Na dodatek nastąpiły rewolucyjne zmiany w procedurach przyznawania kredytów – kiedyś trwało to tygodniami, teraz nawet do… kilku godzin. W wypadku niewielkich pożyczek i kredytów nawet do kilkunastu minut.

Nadal na ogół jest ważny tak zwany BIK (Biuro Informacji Kredytowej), czyli pozytywna historia kredytowa. Jeśli w innych bankach lub pozabankowych firmach finansowych przedsiębiorca spłacał swoje zobowiązania terminowo, to nie będzie miał problemu z uzyskaniem kredytu na start. Zdolność kredytowa może być w niektórych firmach oceniana na podstawie zaświadczenia o przychodach. Bywa że przedsiębiorca dostaje możliwość wpisania kosztów kredytu w koszty działalności gospodarczej.

Jakie wymagania

Największe wymagania banki stawiają przedsiębiorcom starającym się o kredyt inwestycyjny. Przede wszystkim na ogół jest w takich wypadkach potrzebny biznesplan. Zaświadczenia o braku zaległości w opłatach ZUS i US oraz zabezpieczenia, choćby wekslowe lub hipoteczne. Może też być wymagany odpis KRS.

Kwoty proponowane przez banki startującym firmom są różne – od 150 000 do 350 000 złotych. Jeden z banków (lub pozabankowych firm pożyczkowych) pozwala je wydać przedsiębiorcy na dowolny cel, inny będzie wymagał konkretnych wydatków i potem przy rozliczeniu szczegółowej dokumentacji w postaci faktur.

Podobne mogą być różnice w wymaganiach dotyczących długości dotychczasowej działalności firmy – bywa że jeden bank przyznaje kredyt firmie dopiero zarejestrowanej, natomiast inny bank będzie wymagał kilkumiesięcznego okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wszelkie wymagania w tym aspekcie opisywane są na stronach internetowych.

W przypadku pożyczkowych firm pozabankowych decyzje coraz częściej wydawane są online, zwłaszcza gdy dotyczą one szybkich pożyczek dla firm. Na dodatek nie zawsze przy pożyczkach krótkoterminowych wymagane są zaświadczenia z urzędów.

Jeśli nie kredyt, to pożyczka na start

Rzecz jasna, jest wiele przypadków, w których startujący przedsiębiorca nie może otrzymać kredytu. Wtedy pomocna może okazać się pożyczka w finansowej firmie pozabankowej. Na ogół nie są to bardzo wysokie limity, ale mogą umożliwić start na przykład mikroprzedsiębiorstwu. Gdy natomiast firma operuje już ponad 3 miesiące, to starać się można o znacznie większe kwoty.